Belastingdienst betaalt teruggaaf Zvw 2015 uit

Eind juni heeft de Belastingdienst de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2015 uitbetaald aan werknemers/uitkeringsgerechtigden die in 2015 teveel bijdrage hebben betaald. Gelijktijdig zijn de voorschotten 2016 uitbetaald.

Bij de teruggaaf gaat het om de afrekening over 2015. Het betreft ongeveer 240.000 werknemers/uitkeringsgerechtigden; 200.000 teruggaven en 40.000 naheffingen (een voorschot dat te hoog is uitgevallen).

Als uw klant volgens de gegevens van de Belastingdienst in aanmerking komt, heeft de Belastingdienst uw klant hierover een brief gestuurd.

Mocht uw klant geen brief hebben ontvangen en u denkt dat dit onterecht is, dan kunt u via een hulpmiddel op belastingdienst.nl controleren of uw klant in aanmerking komt.

Let op:
– Er moet minimaal één inkomstenbron zijn waarover de werknemer/uitkeringsgerechtigde zélf de bijdrage Zwv heeft betaald.
– Voor alle duidelijkheid: het gaat bij deze teruggaaf niet om de Zvw die op aanslag betaald wordt, zoals bij ondernemers of alimentatieplichtigen.