CPB: Belast eigen woning in box 3

Het Centraal Planbureau (CPB) pleit er in de Raming CEP 2016 voor om de eigen woning over te hevelen naar box 3. De maatregel moet er voor zorgen dat relatief jonge huishoudens meer te besteden hebben, wat beter is voor de economie.

Voor meer informatie zie:CPB Belast eigen woning in box 3