De veranderingen per 1 januari 2016 voor uw portemonnee

Per 1 januari 2016 verandert er door gewijzigde wet- en regelgeving van alles voor uw portemonnee. De veranderingen van de inkomstenbelasting die met het nieuwe jaar ingaan zijn erg ingewikkeld. Daarom heeft overheidsplatform Wijzer in geldzaken een tool op zijn website gezet met de naam ‘Wat betekent dit voor mij?’.

Persoonlijk overzicht van veranderingen

Met de tool van Wijzer in Geldzaken kunnen Nederlanders eenvoudig een persoonlijk overzicht krijgen van de veranderingen waarmee zij rekening moeten houden. De tool bevat alle maatregelen die in 2016 gaan gelden. De meest in het oog springende wijziging is de verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting in de tweede en derde belastingschijf van 42% naar 40,4%. De meeste mensen gaan er honderden euro’s per jaar op vooruit, maar er zijn ook groepen voor wie het voordeel maar enkele tientjes is. Ook zijn er mensen die in 2016 meer belasting gaan betalen.

Impact van belastingveranderingen

Het is volgens Wijzer in geldzaken lastig om te bepalen wat de precieze impact is van de belastingveranderingen. Dit komt omdat er zowel wijzigingen zijn in de schijven als in de heffingskortingen. Naast de inkomstenbelasting verandert nog een flink aantal andere regelingen. Wijzer in geldzaken is opgezet door het ministerie van Financiën. Partners uit de financiële sector, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap werken hierin samen.

Ondernemers

Ook voor ondernemers zal 2016 een jaar vol nieuwe wetten en regels betekenen. Winkeliers zijn per 2016 bijvoorbeeld verplicht om klanten geld te vragen voor het gebruik van plastic tassen. De prijs van de tas moet op de kassabon komen te staan en wordt doorbelast met 21% BTW heffing. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen, het wordt voor ondernemers makkelijker om AOW’ers te ontslaan. Ook hoeft er minder lang doorbetaald te worden als zij onverhoopt ziek worden. Voor het inzetten van mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen gelden ook nieuwe regels. Een loonkostensubsidie en een no-risk-polis moet het voor ondernemers aantrekkelijker maken mensen aan te nemen met een achterstand op de arbeidsmarkt.