Herziening box 3

Vanaf 2017 wordt het forfaitaire rendement in box 3 afhankelijk gemaakt van de omvang van het vermogen. De nieuwe forfaits worden jaarlijks aangepast aan de hand van de werkelijke rendementen in de daaraan voorafgaande jaren.

Lees verder: Herziening box 3