Inhoud wetsvoorstel Belastingplan 2017

In het wetsvoorstel Belastingplan 2017 zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2017 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. Daarnaast zijn in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 maatregelen opgenomen die zijn gericht op het tegengaan van belastingontwijking in nationale en internationale verhoudingen. De volgende onderwerpen komen in dit wetsvoorstel aan de orde:

Lees verder: Inhoud wetsvoorstel Belastingplan 2017