Is er winst te behalen als uw AOV eindigt?

U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de looptijd is bijna voorbij. Als u de polis laat doorlopen, wordt de looptijd met een jaar verlengd. Is dat verstandig?

En waarom maakt het uit wanneer de verzekering is gesloten?

Voor meer informatie zie: Is er winst te behalen als uw AOV eindigt