Kinderalimentatie en belastingaangifte

Aftrek in box 3.

Met ingang van 1 januari 2015 is de aftrek van levensonderhoud voor kinderen geschrapt. Als u kinderalimentatie betaalt, dan weet u dat waarschijnlijk al. De wetgever heeft echter over het hoofd gezien dat daardoor de mogelijkheid ontstond om de totale waarde van de nog te betalen bedragen aan kinderalimentatie als schuld op te nemen. Dat wil men wel ‘herstellen’, maar het staat vast dat u in de aangiften inkomstenbelasting 2015 én 2016 die ‘kinderalimentatieverplichtingen’ als ‘schuld’ kunt opnemen.

Dat is gunstig voor u als uw vermogen in box 3 (sparen en beleggen) meer bedraagt dan de vrijgestelde bedragen.

Neem het totaal van uw nog te betalen bedragen aan kinderalimentatie op als een ‘schuld’ in uw aangiften inkomstenbelasting 2015 en 2016.