Milieu Investeringsaftrek

De MIA subsidieregeling, Milieu Investeringsaftrek, is interessant voor ondernemers die in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeren. Milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de MIA subsidie, zijn terug te vinden op de Milieulijst die jaarlijks gepubliceerd wordt. Via de MIA subsidieregeling kan in 2016 tot maximaal 36% van het investeringsbedrag extra afgetrokken worden van de fiscale winst. Welk percentage van kracht is, hangt af van het type bedrijfsmiddel waar in wordt geïnvesteerd.
Voor 2016 is er voor de MIA subsidieregeling een budget beschikbaar van €97 miljoen. Tegelijk met de MIA kan, afhankelijk van het type bedrijfsmiddel, tevens gebruik worden gemaakt van de VAMIL.

Lees verder: Milieu Investeringsaftrek