Nieuws over verlenging en verschillen noodsteun, regio: makkelijk +10.000 euro lenen

Verlenging van de noodsteun lijkt onderweg. Gemeentes gaan intussen verschillend om met de Tozo. In de regio zijn er aantrekkelijke leningsvoorwaarden voor een bedrag van €10.157. Ook in deze nieuwsbrief: informatie over reiskostenvergoeding in de crisis.

Vervolg op de NOW, Tozo & TOGS?

NOW: Verlenging van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid ligt in de lijn der verwachting, maar mogelijk volgen er extra eisen (zie bericht hieronder).
Tozo: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt waarschijnlijk ook verlengd zolang dat nodig is.
TOGS: De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren is een eenmalige tegemoetkoming.

‘Extra eisen verlenging noodsteun’

Het kabinet wil steunmaatregelen voor bedrijven verlengen “zolang dat nodig is”, maar is bezig om extra voorwaarden in te bouwen voor een tweede ronde aan steunmaatregelen. Dat meldt de NOS. Veel partijen in de Tweede Kamer hebben de wens om eisen te stellen voordat bedrijven weer steun krijgen. De VVD twijfelt over extra voorwaarden aan bedrijven, omdat die lastig uit te voeren zouden zijn. Die partij wil het liever bij een moreel appel houden. – Eisen verlenging noodsteun

Tozo: verschillen per gemeente

De ene ondernemer ontvangt veel sneller een nooduitkering dan de andere. Uit onze rondgang onder ondernemers blijkt dat er veel verschillen zijn tussen gemeentes qua snelheid rond de Tozo. Zo zijn er ondernemers die binnen één week geholpen zijn, terwijl andere ondernemers soms tot wel 3 weken moeten wachten.

In Friesland kan de wachttijd zelfs een maand bedragen. “Heeft u aangegeven dat u per 1 april een uitkering nodig heeft? Dan krijgt u deze niet voor 30 april uitbetaald”, aldus BZF, dat voor alle Friese gemeentes (uitgezonderd Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf) de aanvragen verzorgt.

Nieuws Westerkwartier/Noordenveld

Gemeente Westerkwartier en Gemeente Noordenveld hebben naast de standaard Tozo-bijstand een Tozo-overbruggingskrediet beschikbaar. Ondernemers kunnen dit krediet van €10.157 zonder afsluitprovisie en tegen 2% rente eenvoudig aanvragen via de website van de gemeente. De aflossing hierop gaat pas vanaf 1 januari 2021 in. Andere gemeenten hebben andere bedragen en voorwaarden.
Info Westerkwartier
Info Noordenveld

Reiskostenvergoeding in de crisis?

Veel mensen werken thuis. Bij reiskostenvergoeding op declaratiebasis is dat geen punt. Er wordt immers niks gedeclareerd.

Als medewerkers door de coronacrisis thuiswerken en niet tussendoor naar het werk gaan, mag je de vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen tijdens de lopende maand en de maand die daarop volgt (meestal maart/april). Daarna is er sprake van te belasten loon.

Verplicht om de vergoeding te betalen? Kijk hiervoor naar de eventuele cao of de individuele arbeidsovereenkomst. Meestal kent de overeenkomst een bepaling dat bij bijzondere omstandigheden de werkgever bevoegd is eigenhandig de overeenkomst te wijzigen.

Het coronavirus is volgens Tips & Advies Belastingtips voor BV en dga ‘zeker’ een bijzondere omstandigheid. “Los van een dergelijke bepaling (…) bent u, ingeval de cao of arbeidsovereenkomst niet anders bepaalt, niet verplicht om de vergoeding onbelast te blijven verstrekken, als er niet langer naar de werkplek wordt gereisd.”