Toeslagenkaart 2016 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de Toeslagenkaart 2016 gepubliceerd waarin de grensbedragen en percentages staan voor alle toeslagen dit jaar. Deze vallen gunstiger uit dan vorig jaar.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag valt voor veel mensen dit jaar gunstiger uit. De maximale toeslag voor alleenstaanden is € 998 voor 2016. Voor een aanvrager met toeslagpartner is dat € 1.905.

Huurtoeslag

De maximale huurgrens is € 710,68. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat € 409,92.Het maximale toetsingsinkomen voor zowel eenpersoonshuishoudens als huishoudens met meerdere personen is omhoog gegaan met gemiddeld € 200.

Kinderopvangtoeslag

De maximum uurvergoeding voor de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd naar € 5,52 voor gastouderopvang, € 6,42 voor buitenschoolse opvang en € 6,89 voor het kinderdagverblijf.

Kindgebonden budget

Het toetsingsinkomen wordt € 100 verlaagd naar € 19.657. Het afbouwpercentage blijft wel gelijk met 6,75%. Het kindgebonden budget wordt voor het eerste kind verhoogd naar € 1.038 en voor het tweede kind € 795. De toeslag voor de alleenstaande ouder stijgt ook naar € 3.066, een verhoging van € 16.

toeslagenkaart_2016