Update financieel coronanieuws: BMKB, bijstandverlening zzp’ers en meer

Het kabinetsbesluit van afgelopen zondag heeft verstrekkende gevolgen voor het bedrijfsleven. Daarom is er een pakket aan maatregelen om ondernemers te hepen. Lees hieronder meer over het coronanieuws.

• Informatie: BMKB-regeling verruimd

De BMKB-regeling is een regeling waardoor ondernemers makkelijker (meer en sneller) geld kunnen lenen. Deze regeling kun je als ondernemer gebruiken voor overbruggingskrediet of de verhoging van het bedrag dat je rood mag staan. Meer informatie over BMKB:

– KvK: Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
– Ondernemersplein: Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
– RVO: Aanvraaginformatie Borgstelling MKB-kredieten

• De mogelijkheden voor zzp’ers

De werktijdverkortingsregeling geldt alleen voor medewerkers in loondienstverband en dus niet voor zzp’ers. Voor zzp’ers met acute problemen is er een inkomensaanvulling of lening mogelijk via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bzb), waarbij er sprake is van een afhandeltermijn. Eenmanszaken kunnen ook gebruikmaken van de BMKB-regeling.

– KvK: mogelijkheden zzp’ers
– Ondernemersplein: Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

• Veelgestelde ondernemersvragen!

Het KVK Coronaloket heeft de belangrijkste ondernemersvragen beantwoord. Bekijk hier de antwoorden van de Redactie KVK. – Vragen en antwoorden