Update plan steunpakket: 4 maanden NOW en Tozo, TVL naar 50.000 euro

Het onlangs aangekondigde ’tweede steunpakket’ voor juni, juli en augustus is veranderd. Er komt een extra maand bij (september) voor de NOW en de Tozo, daarnaast gaat de TVL van 20.000 naar 50.000 euro. Er is een variant bedacht op de voorgestelde ‘ontslagboete’ als compromis.

4 maanden in plaats van 3 maanden

Het eerste noodpakket gold voor maart, april en mei. Recent werd een verlenging aangekondigd van 3 maanden, met enkele wijzigingen in de voorwaarden. Nu is bekendgemaakt dat het tweede steunpakket hoogstwaarschijnlijk 4 maanden gaat gelden, septemper komt erbij.

Dit betekent onder andere verlenging van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ook de belastingmaatregelen worden verder verlengd.
Extra afspraken noodpakket

TVL (opvolger TOGS) naar €50.000

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) wordt meer dan verdubbeld. Eerder ging het om een bedrag van maximaal €20.000, inmiddels is dat opgeschroefd naar maximaal €50.000. Vanaf medio juni is het mogelijk om de TVL aan te vragen. De exacte datum volgt.
Alles over de TVL

Variant bedacht op ‘ontslagboete’

De eerder voorgestelde afschaffing van de ontslagboete was een beladen onderwerp. Er is nu een variant bedacht met een soort ‘ontslagboete’ in afgezwakte vorm: werkgevers die 20 of meer medewerkers ontslaan moeten hierover een akkoord bereiken met de vakbonden of de ondernemingsraad.

Wanneer de werkgevers de ontslagen toch doordrukken zonder overleg met deze partijen, volgt er een boete van 5% over de totale loonsubsidie van het al het personeel. Op die manier hoopt de overheid massaontslagen te beperken.

Tevreden reacties op veranderingen 

Vakbonden en werkgevers zijn volgens de NOS tevreden met de aanpassingen. “5 procent klinkt misschien als weinig, maar in euro’s is het heel veel”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin tegen de nieuwsorganisatie. “Dit kan voor grote bedrijven een hogere boete zijn dan in het oude pakket”, denkt Han Busker, voorzitter van de FNV. “Ik ben blij dat het kabinet heeft geluisterd naar de mensen in het land.”

Jacco Vonhof (voorziter MKB-Nederland): “Deze maatregelen gaan sowieso voor een grotere groep werkgevers soelaas bieden. Met name de meer dan verdubbeling in de vergoeding voor vaste lasten en de verlenging van het pakket met een extra maand.”
Nieuwsbericht NOS