Werkgevers zien lasten stijgen in 2016

De werkgeverslasten stijgen in 2016, doordat bedrijven meer kwijt zijn aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar.

Zo stijgen de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de WIA-basispremie, meldt salarisdienstverlener ADP woensdag.

De sectorpremies dalen daarentegen, evenals de pensioenpremies en de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Alleen ondernemers in de bouwsector zien hun werkgeverslasten per saldo dalen. Voor een werknemer met een modaal loon is een bouwbedrijf dit jaar 186 euro per vier weken minder kwijt aan sectorpremie.

Voor een werknemer met een modaal loon van 2.599 euro betaalt een werkgever in de bouw 186 euro per vier weken minder aan sectorpremie.

Voor de meeste werkgevers geldt echter dat de dalingen van onder meer de sectorpremies niet voldoende zijn om de toegenomen lasten teniet te doen, waardoor zij meer kosten hebben.

Schijnconstructies

Per 1 januari is de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS)  ingegaan. Deze betekent voor werkgevers onder meer dat zij het minimumloon altijd giraal moeten uitbetalen. Per 1 juli krijgen ondernemers ook te maken met een verbod op inhoudingen. Dit heeft een grote invloed op de loonadministratie.

ADP verwerkt elke maand de salarisstroken van 1,4 miljoen werknemers in Nederland. De meeste werknemers houden in 2016 meer over, zo werd woensdag ook bekendgemaakt. Ambtenaren die drie keer modaal verdienen, gaan er het meest op vooruit.

 

Bron: www.nu.nl