Wijziging boetebeleid: aangifteverzuimboeten vervallen

Het boetebeleid is gewijzigd per 1 januari 2016 waardoor een werkinstructie verzuimboeten voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is vervallen. Dit geldt voor alle aangiften die na 31 december 2015 zijn binnengekomen bij de Belastingdienst.

 

Voor meer informatie zie: Wijziging boetebeleid