Vervroegde Afschrijving van Milieu Investeringen

Net als de MIA is de VAMIL (vervroegde afschrijving van milieu-investeringen)beschikbaar voor ondernemers die in milieuvriendelijke apparatuur investeren. Ook bij deze regeling vormt de Milieulijst de basis. De VAMIL biedt de mogelijkheid 75% van een milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment af te schrijven. De snelheid waarmee wordt afgeschreven bepaalt de ondernemer zelf.
Zeker als het om aanzienlijke bedragen gaat is er een belangrijk financieel voordeel te behalen. Dit voordeel bestaat uit een kwantificeerbaar rente- en liquiditeitsvoordeel. Voor 2016 is er voor de VAMIL subsidie een budget beschikbaar van € 40 mln.

Lees verder: Vervroegde Afschrijving van Milieu Investeringen