Kleinschaligheidsaftrek voor ZZP’er

Om winst te kunnen maken, wil je investeren. Investeringskosten als aftrekpost opgeven, levert je bovendien een belastingvoordeel op! Eén vorm van investeringsaftrek is de Kleinschaligheidsaftrek (KIA). Deze regeling houdt in, dat je geld terug krijgt na het doen van een relatief kleine investering.

Om voor de KIA in aanmerking te komen, schaf je bedrijfsmiddelen aan ter waarde van minstens € 450 ex. BTW en bij elkaar in één jaar meer dan € 2.600, maar minder dan € 353.973. Binnen deze bandbreedte maakt de Belastingdienst nog weer onderscheid in de hoogte van de teruggave, zoals in dit schema weergegeven:

Verhouding hoogte investering x hoogte aftrek

Casus

Stel je koopt een gereedschap A en een gereedschap B. In deze voorbeeldcasus kosten beide items los van elkaar minder dan € 450. Schaf je de gereedschappen bij 2 verschillende leveranciers aan, dan mogen ze dus niet opgegeven worden voor de Kleinschaligheidsaftrek. Kun je zowel gereedschap A als gereedschap B bij dezelfde leverancier aanschaffen en is het dan samen wel meer dan € 450, dan is het een set en kun je het voor de KIA opgeven.

Voorwaarden

Check of je investering aan deze voorwaarden voldoet:
● Minimale investering binnen 2023 > € 2.601,-
● Maximale investering binnen 2023 </= € 353.973,-
● Investering per bedrijfsmiddel >/= € 450,-
● Je bent ondernemer gevestigd in Nederland

Let op! Voor personenauto’s ontvang je geen Kleinschaligheidsaftrek, tenzij het een personenauto betreft die bestemd is voor beroepsvervoer. Denk daarbij aan taxi’s en personenauto’s voor koeriersdiensten. Ook woonhuizen, grond en goederen om te verhuren in het buitenland, zijn uitgezonderd van de KIA-regeling.

Heb je het bedrijfsmiddel nog niet afbetaald? Dan krijg je alleen KIA voor het bedrag dat je al wel voor dit bedrijfsmiddel betaald hebt. Heb je recht op BTW-aftrek, neem dan voor de KIA het investeringsbedrag zonder BTW. Ga uit van het investeringsbedrag met BTW als je geen recht hebt op BTW-aftrek.
De twee andere aftrekposten die onder de noemer investeringsaftrek vallen, zijn de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Meer belastingadvies? Kijk eens op BK-Solutions belastingadvies.

Voorwaarden kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

 

Bronnen: Belastingdienst.nl en ZZP-Nederland.nl