Geld schenken op papier

Geld schenken op papier

Mensen bedenken veel vermogensoverdrachtsconstructies met als doel dat de erfgenamen later minder erfbelasting (voorheen: successierecht) hoeven te betalen.

Let op: dit is een externe column (met content) van de notaris. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Wat een erflater niet meer in zijn vermogen heeft ten tijde van zijn/haar overlijden, kan immers niet meer vererven. Daarom is er later geen erfbelasting meer verschuldigd. Dit soort constructies worden met name bedacht door ouders die hun vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk naar hun kinderen willen krijgen.

De Belastingdienst heeft het er niet makkelijker op gemaakt. De Belastingdienst heeft een streep gezet door vroeger veel gebruikte constructies. Er bestaan echter nog steeds mogelijkheden om erfbelasting te besparen.

Mogelijkheden

Schenking in contanten

De meest eenvoudige methode is het schenken van contant geld door ouders aan een kind. Ouders mogen per kind een bedrag van €5.428,– jaarlijks (vrijstelling voor 2019) vrij van schenkbelasting aan een kind schenken.

Nadeel van deze methode is dat ouders het geschonken bedrag feitelijk kwijt zijn. Daar kunnen ze tijdens hun leven niet meer over beschikken. Met name wanneer ouders hun vermogen “in de stenen” (de woning) hebben zitten en geen grote bedragen op de bankrekening hebben staan, kan deze vorm van schenken een probleem opleveren.

Schenken op papier

Voor het hiervoor geconstateerde probleem bestaat een oplossing. Dat is “de schenking op papier” en werkt als volgt: ouders schenken bij leven bij notariële akte (fiscale eis) het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag van €5.428,– op papier aan een kind.

Het kind leent dit bedrag bij dezelfde akte direct terug aan de ouders. In de akte wordt bepaald dat het kind dit bedrag gedurende het leven van ouders niet bij hen op kan eisen. Feitelijk houden ouders gedurende hun hele leven de beschikking over dit bedrag en kunnen daarmee doen en laten wat ze willen.

Juridisch gevolg van deze constructie is dat de €5.428,– het vermogen van ouders heeft verlaten en vermogen van het kind is geworden. Omdat het kind €5.428,– terugleent aan ouders, is het kind feitelijk een soort geldverstrekker geworden. Het kind moet een rente van minimaal 6% (fiscale eis) vragen aan ouders. In dit voorbeeld is dit een bedrag aan rente van €325,68 per jaar.

Ouders dienen deze rente gedurende hun hele leven jaarlijks daadwerkelijk aantoonbaar via de bank te betalen aan hun kind (fiscale eis). Overigens is deze betaling van rente ook een mooie manier om (zonder heffing van schenkbelasting) vermogen over te dragen aan het kind.

Deze constructie zorgt ervoor dat over de €5.428,– geen erfbelasting wordt geheven, mits aan de hiervoor omschreven voorwaarden voldaan is. Als u deze constructie jaarlijks herhaalt, bespaart u dus nog meer. Bij jaarlijkse herhaling van deze constructie wordt het bedrag dat ouders jaarlijks aan rente dienen te betalen uiteraard wel groter.

Zoals gezegd moet deze constructie notarieel worden vastgelegd. Het is verstandig om advies op maat te vragen. Niet elke situatie is immers gelijk.

Gevolgen voor de Inkomstenbelasting

Voor ouders heeft deze constructie voor de Inkomstenbelasting tot gevolg dat hun Box III vermogen verlaagd wordt met het bedrag van de schenking. Voor een kind heeft deze constructie tot gevolg dat diens Box III vermogen verhoogd wordt (een vordering als bezit). Daarover is een kind dus Box III belasting verschuldigd (ongeveer 1,2%). Deze belastingschade voor het kind wordt echter gecompenseerd met het jaarlijks van ouders te ontvangen bedrag aan rente (6%). Het kind wordt er dus niet armer van.

Voor het geval een kind toeslagen van de Staat ontvangt (zoals bijvoorbeeld huurtoeslag), die (mede) afhankelijk zijn van de hoogte van diens Box III vermogen, moet een kind eerst goed onderzoeken of de schenking op papier nadelige gevolgen heeft.

Let op: dit is een externe column (met content) van de notaris. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Leon Leon

Een adviseur spreken?

Maak eenvoudig een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Afspraak maken
Over BK solutions: alles keurig opgelost op administratief gebied. Alle administratieve oplossingen van onze grondleggers Leon Brandsma en Jan Cornelis Klijn zijn gebundeld in de naam Brandsma Klijn solutions (BK solutions), een veelzijdig administratiekantoor met personeelsdiensten in Noord-Nederland.