Telt eigenwoninglening bij de BV mee voor de drempel voor excessief lenen?

Telt eigenwoninglening bij de BV mee voor de drempel voor excessief lenen?

Vanaf 1 januari 2024 is de drempel voor excessief lenen bij de eigen BV verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Wanneer je meer dan dit bedrag leent, ben je hierover belasting verschuldigd in box 2. Echter, leningen voor uw eigen woning worden niet meegerekend bij deze drempel. Hoe zit dat precies?

Voorwaarden voor een eigenwoninglening

Een lening wordt beschouwd als een eigenwoninglening als de betaalde rente aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Om in aanmerking te komen voor deze aftrekbaarheid, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het geleende bedrag moet volledig worden gebruikt voor onderhoud, verbetering of aankoop van de eigen woning.
  • Er moet een contractuele verplichting zijn om de lening minimaal annuïtair en in maximaal 360 maanden af te lossen (tenzij het om een ‘oude’ lening gaat, waarbij afwijking van deze aflossingseis mogelijk is).
  • Er moet feitelijk worden voldaan aan de aflossingsverplichting.

Restschuld na verkoop woning

Bij een restschuld na verkoop van de eigen woning is de rente op deze lening wel aftrekbaar, maar deze lening valt niet onder de uitzondering voor de drempel van excessief lenen. Let op: de restschuld telt dus wel mee bij het bepalen van de drempel.

Recht van hypotheek

Voor leningen aangegaan na 31 december 2022 geldt dat de lening verzekerd moet zijn met een recht van hypotheek ten behoeve van de BV. Let op: als er geen recht van hypotheek is gevestigd, telt de eigenwoninglening wel mee voor de drempel van excessief lenen.

Oversluiten lening na 31 december 2022

De Belastingdienst heeft recentelijk bepaald dat als een eigenwoninglening die vóór 31 december 2022 door een bank is verstrekt, wordt overgesloten naar de BV, er ook een recht van hypotheek moet worden gevestigd ten behoeve van de BV. Let op: hiervoor is een gang naar de notaris noodzakelijk; een positieve/negatieve hypotheekverklaring is niet voldoende.

Uiterste datum

Het recht van hypotheek moet zijn gevestigd voor het einde van het kalenderjaar waarin de lening wordt verstrekt of wordt overgesloten. Let op: als je in 2024 de hypotheek oversluit van de bank naar uw eigen BV, moet het recht van hypotheek dus voor 31 december 2024 zijn gevestigd.

Geen eigenwoninglening meer?

Als de lening door de BV bij jouw overgaat naar box 3 (bijvoorbeeld door het niet voldoen aan de aflossingseis of na verkoop van de woning), is er geen sprake meer van een eigenwoninglening en telt de lening wel mee voor de drempel van excessief lenen bij de BV.

Aflossingsvrije eigenwoninglening

Onder voorwaarden kunnen bestaande aflossingsvrije eigenwoningleningen na de 30-jaarstermijn blijven kwalificeren als eigenwoninglening en niet meetellen voor de drempel van excessief lenen. Let op: de renteaftrek op deze leningen vervalt dan wel.

Meer informatie? Neem contact met ons op.