Nieuwe box 3-heffing

Nieuwe box 3-heffing

De oude box 3-heffing voldeed niet, daarom geldt er een tijdelijke overbruggingswet. Ook deze tijdelijke wet lijkt niet te voldoen, dus dat er veranderingen komen, is één ding dat zeker is. De nieuwe box 3-heffing gaat naar verwachting vanaf 2027 in.

Bezwaar maken

In 2024 heft de Belastingdienst over het box 3-inkomen – na aftrek van een vrijstelling – 33 procent belasting. Waarschijnlijk loopt dit in de toekomst zelfs op naar 36 procent. Het maakt daarbij meestal niet uit hoe de verdeling tussen partners is.

Vanwege de onzekerheid over de details van de box 3-heffing, is het verstandig om je rechten zo veel mogelijk veilig te stellen. Dit doe je door bezwaar te maken tegen de belastingheffing in box 3, als het werkelijk rendement over je box 3-vermogen lager is dan het fictieve rendement (waarover de box 3-heffing is berekend).

Beperken van de heffing

In het conceptwetsvoorstel zijn mogelijkheden om de heffing te beperken. Benut deze mogelijkheid vóór de peildatum van 1 januari 2024.

Aanwas of winst

Eén vorm is het verschil tussen:

  • Vermogensaanwasbelasting
    Spaargeld en beleggingen (aandelen, obligaties)

en

  • Vermogenswinstbelasting
    Vastgoed en niet-beursgenoteerde beleggingen

Het kabinet wil voor tweede woningen en vakantiehuizen voor eigen gebruik toch weer een forfait hanteren.

Er wordt direct belasting geheven over gerealiseerd èn ongerealiseerd resultaat bij vermogensaanwasbelasting. Bijvoorbeeld over de ontvangen dividenden en de koerswinst op beursgenoteerde aandelen.

Pas als een waardestijging daadwerkelijk gerealiseerd is, reken je fiscaal af bij vermogenswinstbelasting. Dit gaat dan ook gelden voor bezittingen die niet makkelijk ten gelde te maken zijn.

Schenken, lijfrente of bv

Drie andere mogelijkheden om de grondslag te verlagen, zijn schenken, lijfrente of verplaatsen naar bv. Houd bij schenking echter wel rekeningen met:

  1. Schenkbelasting
  2. Ruimte in box 3 van de ontvanger

Wij volgen het laatste nieuws en houden u op de hoogte.