Nieuwe plannen voor AOV voor zelfstandigen

Juni 2024

Plannen voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De Nederlandse overheid heeft plannen aangekondigd om vanaf 2024 een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid (BAZ) in te voeren voor zelfstandigen. Dit is een belangrijke stap om meer zekerheid te bieden aan deze groep werkenden. Hier is een uitgebreid overzicht van wat deze regeling inhoudt en wat het betekent voor zelfstandige ondernemers.

Waarom een verplichte Verzekering?

Zelfstandigen hebben momenteel vaak geen vangnet als zij arbeidsongeschikt raken. De verplichte BAZ is bedoeld om deze groep te beschermen en ervoor te zorgen dat zij een basisinkomen hebben als zij door ziekte of een ongeval niet kunnen werken. Dit sluit aan bij bredere hervormingen in de arbeidsmarkt om de sociale zekerheid te versterken.

Hoe werkt de verzekering?

De BAZ biedt een uitkering van 70% van het inkomen voordat zelfstandigen arbeidsongeschikt worden met een maximum van het minimumloon. Dit betekent dat zelfstandigen die arbeidsongeschikt raken een basisinkomen ontvangen dat hen helpt hun kosten te dekken. De premie voor deze verzekering bedraagt 6,5% van het inkomen, met een maximum van ongeveer €195 per maand. Dit maakt de verzekering betaalbaar en toegankelijk voor de meeste zelfstandigen.

Dekking en uitzonderingen

De uitkering begint na één jaar ziekte en loopt door tot de AOW-leeftijd. Hierdoor hebben zelfstandigen voldoende tijd om te herstellen of zich aan te passen aan hun situatie. Het is ook mogelijk om een particuliere verzekering af te sluiten die vergelijkbare dekking biedt, mocht men dat prefereren.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze regeling. Directeur-grootaandeelhouders, resultaatgenieters en meewerkende partners vallen niet onder de verplichte BAZ. Dit komt doordat deze groepen vaak al andere vormen van sociale zekerheid of inkomensbescherming hebben.

Voorbereiding op de toekomst

Zelfstandigen wordt aangeraden zich goed voor te bereiden op deze verandering. Het is belangrijk om de financiële situatie te evalueren en te bepalen hoe de premie voor de BAZ hierin past. Ook kan het nuttig zijn om alternatieve verzekeringsopties te verkennen om ervoor te zorgen dat de gekozen dekking past bij de persoonlijke en zakelijke behoeften.

Belangrijke stappen plannen verplichte basisverzekering

De invoering van de verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen is een belangrijke stap om meer zekerheid en bescherming te bieden aan deze groep werkenden. Hoewel er nog details moeten worden uitgewerkt, biedt deze maatregel een belangrijke basis voor financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen doen er goed aan om zich tijdig voor te bereiden en hun opties te verkennen.

Voor meer informatie over deze regeling en de laatste updates, bezoek ook de Rijksoverheid website.

Let op! Deze plannen voor ondernemers zijn nog in onderhandeling bij de overheid.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via BK-Solutions.