HR diensten

Onze HR diensten

BK-Solutions helpt bij het efficiënt verwerken van de personeels- en salarisadministratie. Dit omvat het nauwkeurig bijhouden van werknemersgegevens, salarisberekeningen en het zorgen voor tijdige en correcte loonbetalingen.

Arbeidscontracten

Onze experts ondersteunen bij het opstellen, vernieuwen en beëindigen van arbeidscontracten. Dit zorgt voor naleving van de actuele wet- en regelgeving en verzekert dat zowel werkgever als werknemer duidelijkheid hebben over de arbeidsvoorwaarden.

Signalering en beleidsimplementatie

We houden nauwlettend de afloop van arbeidscontracten in de gaten en signaleren dit tijdig. Daarnaast volgen we veranderingen in cao’s en wet- en regelgeving op de voet om deze correct te implementeren in het personeelsbeleid.

Advies en ondersteuning

BK-Solutions fungeert als vraagbaak voor zowel medewerkers als management. We adviseren over beleid en regelgeving met betrekking tot verlof, verzuim, en CAO-gerelateerde vragen. Ook bieden we ondersteuning bij de uitstroom van personeel.

Automatisering en personeelsdossiers

Wij helpen bij het automatiseren van de personeelsadministratie voor efficiëntie en nauwkeurigheid. Ook zorgen we dat personeelsdossiers compleet en up-to-date blijven.

Managementoverzichten en ziekte dossiers

Onze diensten omvatten het verstrekken van managementoverzichten over zaken als verzuim en verlofdagen. We beheren ook ziekte dossiers volgens de Wet Poortwachter en verzorgen ziek- en betermeldingen.

Documentatie en functieomschrijvingen

BK-Solutions biedt assistentie bij het opstellen van documentatie, zoals functieomschrijvingen, en voert analyses uit om te zorgen voor duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Organisatie advies

Wij bieden advies over de organisatiestructuur, inclusief de indeling en omschrijving van bevoegdheden en taken. Dit verbetert de interne en externe betrokkenheid en efficiëntie van de organisatie.

Elk van deze diensten is essentieel voor een soepele HR-operatie en helpt organisaties hun personeelsbeheer te optimaliseren. BK-Solutions staat klaar om bedrijven in deze en andere HR-aspecten te ondersteunen.

 

Bert Bert

Een adviseur spreken?

Maak eenvoudig een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.Afspraak maken