Zero-emissiezones 2025

Zero-emissiezones 2025

Groningen voert de zero-emissiezone in op 1 april 2025. Doel hiervan is de gezondheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit in de stad te verbeteren en de klimaatverandering te beperken. De overstap naar uitstootvrij rijden is voor sommige ondernemers een ingrijpende verandering, daarom gelden er overgangsregelingen. Voor de volgende
voertuigen is er meer tijd om je voor te bereiden:

 • Bakwagens in Euroklasse/emissieklasse 6 die ná 1 januari 2020 en trekkers Euroklasse/emissieklasse 6 die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot een zero-emissiezone.
 • Bestelauto’s in Euroklasse/emissieklasse 4 of lager kunnen vanaf 1 januari 2025 niet meer een zero-emissiezone in.
 • Bestelauto’s in Euroklasse/emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot een zero-emissiezone.
 • Bestelauto’s in Euroklasse/emissieklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot een zero-emissiezone.

Gelden de regels voor de zero-emissiezone voor jouw auto? Tot wanneer mag jouw voertuig de zone nog inrijden? Doe de kentekencheck op gemeente.groningen.nl/zero-emissiezone.

Let op: in Nederland worden zo’n 30 zero-emissiezones ingevoerd. De regels, overgangsregelingen en uitzonderingen gelden in alle zero-emissiezones. Wel is er een aantal steden waar de zero-emissiezone
al vanaf 1 januari 2025 ingaat.

Subsidie

Dankzij subsidie is het aantrekkelijk om te investeren in een uitstootvrij voertuig. Benieuwd of je in aanmerking komt voor een subsidie? Kijk op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het kan bovendien interessant zijn om te kijken naar de Kleinschaligheidsaftrek voor ZZP’ers.

Uitzonderingen

Voor bepaalde typen bedrijfs- en vrachtauto’s gelden uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor:

 • Personenauto’s
 • Oldtimers (40 jaar en ouder)
 • Bepaalde rolstoeltoegankelijke voertuigen
 • Bijzondere voertuigen jonger dan 13 jaar

Vrijstellingen worden automatisch verleend op basis van een kenteken. Hiervoor hoef je geen aanvraag in te dienen.

Ontheffing

Een ontheffing moet je wel zelf aanvragen. Zowel het landelijk als het gemeentelijk beleid voor de ontheffingen is nog in ontwikkeling.
Zoals het nu lijkt komen de volgende voertuigcategorieën in aanmerking voor een ontheffing:

 • Dagontheffingen (max. 12 per jaar) voor bedrijfs- en vrachtauto’s,
 • Ontheffing vanwege lange levertijd uitstootvrij voertuig,
 • Ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden,
 • Ontheffing op basis van hardheidsclausule,
 • Ontheffing voor bijzondere voertuigen die jonger zijn dan 13 jaar,
 • Voertuigen van gehandicapten die zijn aangepast voor minimaal 500,- euro,
 • Voertuigen waarvoor op het moment dat de zones van kracht worden geen uitstootvrije variant beschikbaar is,
 • Plug-in hybride vrachtauto,
 • Bestelvoertuigen en vrachtwagens van particulieren.