Voorlopige aanslag

De voorlopige aanslag:

Een voorlopige aanslag is een geschatte berekening van de verschuldigde belasting over het lopende belastingjaar. Dit bedrag wordt vervolgens maandelijks, per kwartaal of in één keer betaald. Het doel is om de belastingplichtige niet te confronteren met een grote belastingaanslag aan het einde van het jaar. Iedereen die in Nederland geld verdiend is belastingplichtig. Als je de aanslag niet eerder ontving maar nu wel, betekent dit dat je belasting verschuldigd bent over 2024. Heb je geen aanslag ontvangen maar zou dit handig zijn, bijvoorbeeld bij een nieuwe hypotheek of startend ondernemerschap? Dan kun je deze zelf aanvragen in Mijn Belastingdienst om onverwachte belastingbetalingen te voorkomen.

Waarom een voorlopige aanslag?

De Belastingdienst biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om hun belasting alvast te betalen gedurende het jaar. Dit kan handig zijn om financiële schokken aan het einde van het jaar te voorkomen en om beter inzicht te krijgen in de te verwachten belastingverplichtingen. Het aanvragen van een voorlopige aanslag is een proces dat in vier stappen kan worden doorlopen. Eerst bepaal je het inkomen en de aftrekposten, dan vul je het aanvraagformulier in, waarna de Belastingdienst de aanvraag beoordeelt en je tot slot een voorlopige aanslag ontvangt. Het is een toegankelijk proces zodat belastingplichtigen in staat gestelt worden hun financiën beter te plannen. In principe is de aanslag geldig voor één belastingjaar. Om het volgende jaar weer gebruik te maken van deze regeling, moet je opnieuw een aanslag aanvragen. Daarnaast kan de Belastingdienst zelf ook een voorlopige aanslag opleggen als ze verwachten, op basis van de laatst ingediende aangifte, dat u over 2024 moet betalen. Controleer daarom altijd de gegevens in de aanslag en pas aan waar het nodig is.

Veranderingen belastingjaar 2024:

Met de recente veranderingen in belastingrentetarieven voor zowel de inkomstenbelasting (gestegen van 6% naar 7,5%) als de vennootschapsbelasting (gestegen van 8% naar 10%) voor het  belastingjaar 2024 wordt het nu essentieel om een voorlopige aanslag tijdig aan te vragen. Het is van groot belang om de te betalen belastingbedragen nauwkeurig in te schatten. Het aanvragen van een voorlopige aanslag in overeenstemming met de verwachte fiscale verplichtingen stelt je in staat onnodige rentekosten te vermijden en biedt een handig inzicht in de financiële planning. Een tijdige voorlopige aanslag indienen is dus een goede stap om te reageren op de veranderingen en een goede belastingpositie te behouden.

Hoe vraag je een voorlopige aanslag aan?

Bij BK-Solutions zijn we gespecialiseerd op het aanvragen van de voorlopige aanslag. Wij kunnen daarom de aanslag voor u verzorgen. Toch liever zelf doen? Volg dan de volgende stappen. 

Stap 1: Voorbereiding:
Zorg dat je alle benodigde gegevens bij de hand hebt voor een vlotte aanvraag. Denk aan persoonlijke gegevens, DigiD, BSN, IBAN, inkomensgegevens, bank- en beleggingsrekeningen, woninginformatie, en schattingen voor aftrekposten en overige financiële details.

Stap 2: Inloggen:
Log in op Mijn Belastingdienst met je DigiD. Eenmaal ingelogd, navigeer naar ‘inkomstenbelasting’ en selecteer ‘voorlopige aanslag’. Kies vervolgens ‘een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen voor een maandelijkse teruggaaf of betaling’.

Stap 3: Invullen:
Begin met het invullen van de aanslag. Er staan vaak gegevens vooraf door de Belastingdienst ingevuld op basis van bij hun bekende gegevens. Controleer en pas aan waar nodig.

Stap 4: Ondertekenen en verzenden:
Als alles naar wens en juistheid is ingevuld, onderteken je met je DigiD. Voor gezamenlijke aanvragen is de handtekening van beide partners vereist. Klik op ‘Verzenden’ en ontvang direct de ontvangstbevestiging.

Berichtgeving voorlopige aanslag

De Belastingdienst informeert meestal binnen 4 tot 5 weken over de status van de voorlopige aanslag. In uitzonderlijke gevallen duurt de berichtgeving maximaal 8 weken na aanvraag of wijziging van de gegevens. De voorlopige aanslag kan ook wijzigen als de financiële situatie verandert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een verandering in inkomen of aftrekposten. De Belastingdienst biedt eenvoudige stappen om deze wijzigingen door te voeren. Na het doorvoeren van wijzigingen in de voorlopige aanslag, informeert de Belastingdienst over de nieuwe situatie.