Fiscaal partnerschap

Fiscaal partnerschap:

Het fiscaal partnerschap is een belangrijk aspect van de Nederlandse belastingwetgeving dat significante voordelen kan bieden bij het doen van uw belastingaangifte. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheid om bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling te verdelen, kunt u mogelijk belastingvoordeel realiseren. 

Wanneer ben je fiscaal partner

Fiscaal partner ben je niet alleen door huwelijk of een geregistreerd partnerschap; ook samenwonenden kunnen onder bepaalde voorwaarden als fiscaal partners worden aangemerkt. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij een ouder en kind boven de 27 jaar die op hetzelfde adres wonen. Daarnaast is het zo dat je fiscaal partner bent als je een notarieel samenlevingscontract hebt, samen een kind hebt, of samen eigenaar bent van een woning. Let wel, in alle gevallen is inschrijving op hetzelfde adres een vereiste. Lees meer over het fiscaal partnerschap op de website van de belastingdienst.

Gevolgen van fiscaal partnerschap

Bij fiscaal partnerschap kunt u bepaalde inkomsten en aftrekposten naar keuze verdelen in de aangifte. Dit kan leiden tot een lagere gezamenlijke belastingdruk, omdat bepaalde aftrekposten meer opleveren wanneer ze bij de partner met het hoogste inkomen worden opgegeven. Het partnerschap kan echter ook nadelen hebben, zoals beperkingen op bepaalde aftrekposten en het mogelijk verlies van toeslagen.

Optimaliseren
Een belangrijke tip voor fiscaal partners is om jaarlijks een proefberekening te maken. Hiermee kunt u bepalen wat de meest gunstige verdeling van inkomsten en aftrekposten is. Dit kan via het oefenprogramma van de Belastingdienst, zonder dat hiervoor DigiD vereist is.

Apart aangifte doen
Hoewel fiscaal partnerschap vaak betekent dat u samen aangifte doet, is het ook mogelijk om dit apart van elkaar te doen. Hierbij is het belangrijk om goede afspraken te maken over de verdeling van gezamenlijke posten. Zelfs als één partner alle kosten heeft betaald, moeten beide partners deze posten in hun aangifte opnemen.

Einde van Fiscaal Partnerschap

Het fiscaal partnerschap eindigt niet automatisch tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bij gehuwden of geregistreerd partners eindigt het partnerschap pas als de scheiding officieel is aangevraagd en beide partners niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. Voor ongehuwd samenwonenden eindigt het partnerschap zodra men niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven.