Maak je gebruik van ZZP-ers? LET OP!!

Zoals je ongetwijfeld wel vernomen hebt, is de VAR-verklaring afgeschaft. Hiervoor in de plaats gekomen is de Modelovereenkomst. Kort gezegd houdt deze modelovereenkomst in, dat er voortaan een overeenkomst moet worden gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP-er of Freelancer). Belangrijk hierbij te benadrukken is, dat bij de VAR-verklaring de verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer lag, maar dat met de nieuwe modelovereenkomst de verantwoordelijkheid bij beiden ligt. Vooral de opdrachtgever loopt nu grote risico’s, bijvoorbeeld dat er nog loonheffing over de uitbetaalde bedragen betaald moet gaan worden.

De belastingdienst heeft op een aantal goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd, die je (als voorbeeld) kunt gebruiken om uw samenwerking mee vast te leggen.

Je hoeft geen gebruik te maken van één van de goedgekeurde modelovereenkomsten, je kunt ook een eigen overeenkomst gebruiken. Het belangrijkste is, dat er door middel van de overeenkomst wordt aangetoond, dat er sprake is van zelfstandigheid van de ZZP-er en dat er geen loondienstverband wordt beoogd. Overigens geeft het FNV op de site aan, dat je met het combinatiemodel het meeste zekerheid heeft, maar dus geen absolute zekerheid.