Maakt u gebruik van ZZP-ers? LET OP!!

Zoals u ongetwijfeld wel vernomen heeft, is sinds 1 mei de VAR-verklaring afgeschaft en is hier de modelovereenkomst voor in de plaats gekomen. Kort gezegd houdt deze modelovereenkomst in, dat er voortaan een overeenkomst moet worden gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP-er of Freelancer). Belangrijk hierbij te benadrukken is, dat bij de VAR-verklaring de verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer lag, maar dat met de nieuwe modelovereenkomst de verantwoordelijkheid bij beiden ligt. Vooral de opdrachtgever loopt nu grote risico’s, bijvoorbeeld dat er nog loonheffing over de uitbetaalde bedragen betaald moet gaan worden. Een meer uitgebreide uitleg vindt u op de site van de Belastingdienst:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/zzp_ers/modelovereenkomsten_ipv_var/modelovereenkomsten_ipv_var

of op het Ondernemersplein:

http://www.ondernemersplein.nl/wetswijziging/wijziging-modelovereenkomst-vervangt-var/

De belastingdienst heeft op haar website een aantal goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd, die u (als voorbeeld) kunt gebruiken om uw samenwerking mee vast te leggen. Hieronder vindt u een link naar de goedgekeurde overeenkomsten:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/zzp_ers/modelovereenkomsten_ipv_var/modelovereenkomst_zoeken/modelovereenkomsten_branches_beroepsgroepen_downloaden

U hoeft geen gebruik te maken van één van de goedgekeurde modelovereenkomsten, maar u kunt ook een eigen overeenkomst gebruiken. Het belangrijkste is, dat er door middel van de overeenkomst wordt aangetoond, dat er sprake is van zelfstandigheid van de ZZP-er en dat er geen loondienstverband wordt beoogd. In de bijlagen hebben we drie versies van een vereenvoudigde overeenkomst meegestuurd, die makkelijk in te vullen en aan te passen zijn. Deze zijn afkomstig van het FNV-Zelfstandigen. De geel gearceerde tekst moet in ieder geval in de overeenkomst worden opgenomen. Overigens geeft het FNV op de site aan, dat u met het combinatiemodel het meeste zekerheid heeft, maar dus geen absolute zekerheid. Meer toelichting op deze versies vindt u hier:

https://fnvzzp.nl/zelfstandig-ondernemen/modelovereenkomst-fnv-zzp

In grote lijnen blijft de situatie hetzelfde als voorheen, dus als het overduidelijk is, dat er geen sprake is van een dienstverband is er sowieso niets aan de hand, alleen in twijfelgevallen is het dus aan te raden, om een overeenkomst op te stellen, waarmee deze twijfel wordt weggenomen. Maar zoals ook uit het verhaal van het FNV wel blijkt, is het nog erg onduidelijk, wanneer je goed zit. Dus wees verstandig en leg zaken vast, als u vast met één of meerdere ZZP-ers werkt.

modelovereenkomst-geen-werkgeversgezag

modelovereenkomst-geen-werkgeversgezag-en-vrije-vervanging

modelovereenkomst-vrije-vervanging