Prinsjesdag – dit verandert in 2024

Kabinetsplannen

Nieuws vanuit het kabinet voor vastgoedeigenaren, HR-managers en retailers. BK solutions werkt aan oplossingen voor ondernemers op verschillende terreinen. In dit nieuwsbericht vatten we samen wat de Troonrede 2023 voor ondernemers betekent.

Het pakket Belastingplan 2024 bevat maatregelen die effect hebben op zowel kleine als grote ondernemers.

Welke plannen van het kabinet zijn van belang voor verhuurders?

Het kabinet neemt zich voor om geld en tijd te besparen door vergoedingen bij bezwaar tegen WOZ en bpm direct aan burgers of bedrijven uit te betalen. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog over beslissen.
De huurtoeslag gaat omhoog. Met name natuurlijk interessant voor de huurder, maar ook als verhuurder is het goed om dit te weten. Het zou namelijk iets kunnen zijn om mee te nemen in het vaststellen van de hoogte van je huur.
In 2023 is de bovengrens van het huurbedrag om huurtoeslag te krijgen € 808,06 (rekenhuur = kale huur + servicekosten). Let op, hierbij is een aantal uitzonderingen in acht te nemen. Voor huurders jonger dan 23 bijvoorbeeld. Voor hen bedraagt de bovengrens € 452,20. Bovendien behoudt een huurder zijn/haar toeslag voor het deel van de huur tot de bovengrens, als je al verhuurder de huur verhoogt. Bij de Belastingdienst vind je meer informatie over dit verworven recht.

Welke verwachtingen voor 2024 zijn van belang voor werkgevers?

Vacatures

Hoewel de werkloosheid historisch laag is, betekent dit niet dat alle vacatures succesvol gevuld zijn. Een tekort aan personeel heeft een grote impact op de bedrijfsprocessen. Als ondernemer kun je je kansen niet of minder pakken. Dit vormt een belemmering voor de groene en digitale transitie waar bedrijven aan staan. Kun jij wel wat hulp of advies gebruiken op het vlak Personeel? Neem contact op met ons zusterbedrijf JobConnect.

Salaris

De sterk opgelopen inflatie vraagt om een verhoging van salaris. De lonen reageren hier vertraagd op. Door hogere CAO-lonen vergroot de koopkracht en vermindert de armoede. Over het minimumloon gaat relatief minder belasting betaald worden, omdat de arbeidskorting € 115,- omhoog gaat. Ook de vergoeding voor reiskosten gaat omhoog.

Werkkostenregeling

Werkgevers hoeven niet tot volgend jaar te wachten om van de ruimere werkkostenregeling gebruik te maken. Voor heel 2023 wordt de WKR tijdelijk verruimd naar 3% tot een loonsom van € 400.000,-.
Vanaf 2024 is de vrije ruimte in de werkkostenregeling 1,92% tot een loonsom van € 400.000,-.

Koopkracht

“De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving.”

In 2023 werden veel dingen duurder. De regering nam en neemt maatregelen om desondanks voor iedereen een welvarend leven mogelijk te maken. Gemiddeld zal de Nederlander 1,8 procent meer koopkracht ervaren.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet bevatte de Troonrede met name een opsomming van de stand van zaken. Van concrete plannen was weinig sprake, de koning berichtte voornamelijk van voornemens en urgente vraagstukken.