Overzicht coronamiljarden: samenvatting tweede steunpakket 

Na het eerste noodpakket voor maart, april en mei is er vandaag een tweede steunpakket gepresenteerd voor de maanden juni, juli en augustus. Tijd voor een overzicht: wij zetten alles voor je op een rijtje.

TVL als opvolger TOGS: 20.000 euro

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS-regeling) was een eenmalige tegemoetkoming, maar de TOGS krijgt wel een opvolger. Bepaalde bedrijven met minimaal 30% minder omzet dan normaal kunnen een tegemoetkoming aanvragen van maximaal 20.000 euro. Dit is fors hoger dan de TOGS uit het eerste pakket, waarbij het bedrag nog 4.000 euro was. De opvolger is omgedoopt tot de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).

Tozo: verlenging, ‘1 aanpassing’

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt zoals verwacht verlengd.

  • Toch is er nieuws: er wordt nu wél gekeken naar het inkomen van de partner, terwijl dit bij het eerste noodpakket niet het geval was. Uiteraard informeren we jullie over eventuele updates.
(Opgelet: deze informatie hebben wij van de Rijksoverheid. Het gaat om plannen die op onderdelen gewijzigd zouden kunnen worden.)

Reservering: 1,3 miljard euro

NOW: verlenging, ‘3 aanpassingen’

De verlenging van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een feit.
  • Er lagen extra eisen op de loer en die zijn er ook: bedrijven mogen geen bonussen uitdelen, dividend uitkeren en eigen aandelen kopen als ze de NOW 2.0 gebruiken.
  • Aan de andere kant is er juist versoepeling: bedrijven hoeven bij ontslag van personeel alleen nog maar de subsidie terug te betalen. Eerder moesten ze nog eens 50% van het bedrag éxtra betalen, maar de ontslagboete stopt.
  • Tot slot moeten werkgevers een verklaring ondertekenen dat ze hun personeel zullen stimuleren tot omscholing.
(Lees meer hierover bij de RijksoverheidNU.nl en RTL Z. Dit zijn de eerste speerpunten die naar voren zijn gekomen uit de persconferentie van vandaag. Latere aanpassingen onder voorbehoud.)

Reservering: 10 miljard euro

Overheid wil omscholing personeel

Met het crisisprogramma ‘NL leert door’ wil de overheid het omscholen van personeel extra stimuleren. Het programma moet het mogelijk maken om vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen te volgen, aldus de Rijksoverheid.

Reservering: 50 miljoen euro
Volledig bericht Rijksoverheid