Privacy Statement

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door BK solutions.

Privacy

BK solutions gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die BK solutions bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gevoelige informatie

BK solutions tracht niet via deze website gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin BK solutions wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden gevraagd. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan BK solutions instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

BK solutions kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, de bezochte pagina’s, het aantal bezoeken per pagina, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikers-sessie. Deze gegevens kunnen onder andere worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.

Het kan ook voorkomen dat sommige onderdelen van de BK solutions website of functionaliteiten aangeboden door BK solutions het gebruik van cookies vereisen. In een dergelijk geval dient u cookies aan te zetten.

Deze website gebruikt enkel noodzakelijke cookies. Daardoor is de website gebruiksvriendelijk en werken de functionaliteiten. Dit soort cookies waarborgen je anonimiteit.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uw rechten

Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij BK solutions vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BK solutions. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door BK solutions.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij BK solutions opgeslagen liggen in het geval dat u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient BK solutions al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij BK solutions vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat BK solutions niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat BK solutions uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten door een mail te sturen naar info@brandsma-klijn.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten
BK solutions verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van BK solutions via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan BK solutions de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met BK solutions met andere partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

BK solutions behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer BK solutions dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van BK solutions te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen?

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of over uw omgang met deze website, dan kunt u contact met ons opnemen:

BK solutions
0594-555011
Tolbertervaart 1C
9356 VD Tolbert

Wijzigingen

BK solutions behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.