Te hoge lening bij eigen BV aflossen

Te hoge lening bij eigen BV aflossen

Het einde van het jaar 2023 nadert, tijd dus voor actie bij een lening hoger dan € 700.000 bij je BV. Eind 2023 is namelijk de eerste peildatum van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. De wet is er om te voorkomen dat BV’s de belastingdienst ‘ontduiken’ middels hoge leningen aan de eigenaar.

Lening hoger dan € 700.000

Heb je een lening hoger dan € 700.000,- bij je eigen BV, dan betaal je daarover in box 2 direct belasting. Over het bedrag boven de grens betaal je in 2023 26,9% inkomstenbelasting. Ook leningen door je fiscale partner of familieleden (verbonden personen) tellen mee bij de inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2). Het maakt dus een significant verschil als je door aflossing of herfinanciering onder die grens komt.

Uitzondering

Zogenaamde zakelijke leningen vormen geen uitzondering. Wel een uitzondering op de wet, is een lening die je gebruikt om je eigen woning te financieren. De voorwaarde is dan wel dat de BV een recht van hypotheek krijgt als onderpand op de lening hoger dan € 700.000. De traditionele positieve/negatieve hypotheeksverklaring is niet meer voldoende. Is je woning deels bij een bank gefinancierd, dan kan de eis lastig zijn. De bank moet namelijk instemmen met het tweede recht van hypotheek.

Deze voorwaarde is alleen van toepassing op leningen afgesloten na 31 dec. ’22. Leningen die al voor deze datum zijn aangegaan hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen.

Aflossen is de oplossing voor een lening hoger dan € 700.000

Aflossen is de oplossing om met de lening onder de € 700.000 te komen. Dividend uitkeren om lening af te lossen kan verstandig zijn. De hoogte van het uit te keren dividend speelt echter mee in de keuze of dit daadwerkelijk voordeliger is.

BV moet rente in rekening blijven brengen

De BV moet rente in rekening blijven brengen, ondanks dat een deel mogelijk wordt belast in box 2. Over de gehele lening, of die lening hoger dan € 700.000 of niet, vraagt de BV rente. Over deze rente betaalt de BV vervolgens vennootschapbelasting.
Andere zakelijke voorwaarden, zoals het rentepercentage, de aflossing en de vastgelegde zekerheden, blijven in stand.

BK solutions adviseert ondernemers bij Belastingdienst-zaken.