Prinsjesdag 2016

Op Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend. Wat voor gevolgen de plannen voor je portemonnee hebben.

 • Hypotheek
 • Huurwoning
 • Mileu
 • Onderwijs
 • Sociale zaken
 • Zorg

Lees verder: Prinsjesdag 2016

Inhoud wetsvoorstel Belastingplan 2017

In het wetsvoorstel Belastingplan 2017 zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2017 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. Daarnaast zijn in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 maatregelen opgenomen die zijn gericht op het tegengaan van belastingontwijking in nationale en internationale verhoudingen. De volgende onderwerpen komen in dit wetsvoorstel aan de orde:

Lees verder: Inhoud wetsvoorstel Belastingplan 2017

Verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling komt terug vanaf 2017

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen de 18 en 40 jaar.
 • U gebruikt het bedrag van de schenking voor:
  • aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning
  • aflossing van uw eigenwoningschuld
  • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming
 • Er is een overgangsregeling als u in 2015 of 2016 of vóór 2010 gebruik hebt gemaakt van een verhoogde vrijstelling.

Vraag buitenlandse btw 2015 terug vóór 1 oktober 2016

Heeft uw klant in 2015 btw betaald in een ander EU-land? Vraag dan voor uw klant vóór 1 oktober 2016 de btw terug.

U kunt voor uw klant btw terugvragen uit een EU-land onder de volgende voorwaarden:

 • De onderneming is in Nederland gevestigd.
 • In het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd, wordt geen btw-aangifte gedaan.
 • De goederen en diensten zijn gebruikt voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

U hebt geen verklaring van hoedanigheid meer nodig.

Lees verder:Vraag buitenlandse btw 2015 terug

Gastouder is geen ondernemer

Winst uit onderneming is het totaal van de voordelen die worden verkregen uit een onderneming. Een zelfstandig uitgeoefend beroep valt ook onder het begrip onderneming. Van een zelfstandig uitgeoefend beroep is sprake als de beroepsbeoefenaar voldoende zelfstandigheid heeft ten opzichte van zijn opdrachtgevers, niet slechts af en toe opdrachten aanneemt en ondernemersrisico loopt.

Lees verder: Gastouder is geen ondernemer

Hulp nodig? Start WhatsApp