Non-conformiteit

Non-conformiteit, uitleg advocaat 

Non-conformiteit: in de wet is geregeld dat een gekocht product aan de tussen koper en verkoper gesloten koopovereenkomst moet beantwoorden. Als dat niet het geval is, is het geleverde product non-conform

Let op: dit is een externe bijdrage (met content) van de advocaat. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien deze niet de eigenschappen bezit die men op grond van de overeenkomst mag verwachten. Hierbij geldt dat een koper in ieder geval mag verwachten dat het product voor normaal gebruik geschikt is. Ook mag de koper verwachten dat het product voor bijzonder gebruik geschikt is indien dit bij het sluiten van de koopovereenkomst is afgesproken. Bij de beoordeling hiervan spelen de aard van het product en de mededelingen die de verkoper heeft gedaan een rol.

Een voorbeeld hiervan is indien een auto het binnen een korte tijd na aanschaf al begeeft. In dat geval is de geleverde zaak non-conform: immers, de koper mocht verwachten dat de zaak een gebruikelijke termijn mee zou gaan. Hetzelfde geldt voor een nieuwe wasmachine die al na 6 maanden kapotgaat.

Bij de beoordeling van non-conformiteit geldt als peilmoment de staat van het product ten tijde van de aflevering. Dat betekent niet dat de non-conformiteit op dat moment ook bekend moet zijn. In de regel zal dit (veel) later blijken. Het kan lastig zijn om achteraf vast te stellen dat het gekochte product ten tijde van de aflevering al niet aan de overeenkomst beantwoordde. Indien een machine is gekocht die normaliter een periode van minimaal vijf jaren meegaat het al na tien maanden begeeft mag er van uit worden gegaan dat het gebrek waardoor de machine reeds zo snel kapot is gegaan, ook al aanwezig was op het moment van aflevering. Vaak betekent dit dat er uitgebreid onderzoek moet plaatsvinden naar de oorzaak van het gebrek.

Een koper die meent dat het door hem gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt heeft een klachtplicht. Die houdt in dat de koper binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek hiervan melding dient te doen bij de verkoper. Bewijstechnisch is het aan te bevelen om dat schriftelijk of per e-mail te doen. Of er tijdig is geklaagd, verschilt per situatie en hangt af van alle omstandigheden van het geval. Een langere klachttermijn is bijvoorbeeld geoorloofd indien er nader onderzoek vereist is om de oorzaak van het gebrek vast te stellen.
Indien door de koper niet tijdig geklaagd wordt, verliest hij zijn rechten om de verkoper aan te spreken op grond van de non-conformiteit. Een exacte klachtentermijn kan niet worden gegeven maar in het algemeen kan worden aangenomen dat na twee maanden (na bekend worden van de klacht) het recht om te klagen is vervallen. Het advies is dan ook om direct te klagen.

Indien vaststaat dat de geleverde zaak non-conform is, kan de koper eisen:

  • Dat de verkoper het ontbrekende alsnog levert
  • Dat het product wordt hersteld of vervangen
  • Dat de verkoper een gedeelte van de koopprijs terugbetaalt
  • Dat de koopovereenkomst wordt ontbonden.

Let op: dit is een externe bijdrage (met content) van de advocaat. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Leon Leon

Een adviseur spreken?

Maak eenvoudig een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Afspraak maken